PL EN
LET’S COOL TOGETHER

Kondensatory

Kondensator określany jest też innymi nazwami: kondensor, chłodnica klimatyzacji lub skraplacz.

Kondensator jako część układu klimatyzacji służy do chłodzenia czynnika chłodniczego ogrzanego poprzez sprężanie w sprężarce i zmiany jego stanu skupienia z gazu w ciecz.

W pojeździe jest on umieszczony przed chłodnicą cieczy i ewentualnie powietrza. Ze względu na budowę rozróżnia się następujące typy chłodnic:

  • Serpentynowy
  • Rurkowy
  • Równoległy

Współcześnie najczęściej stosuje się system równoległy, który charakteryzuje się lekką i kompaktową konstrukcją przy zachowaniu wysokiej wydajności. Wykonuje się je z aluminium.